AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Oddělení diagnostiky a konzervace památek

Oddělení diagnostiky a konzervace památek se zabývá rozvojem diagnostických metod pro sledování a výzkum přetváření a chování materiálu pod zatížením. Rozvíjí metody nedestruktivního a šetrně destruktivního zkoušení materiálů historického i jiného stávajícího stavebního fondu. Vyvíjí metodiky a postupy inspekce a preventivní ochrany historických budov zejména v souvislosti s povětrnostním zatížením a klimatickými vlivy. Zejména vyvíjí inovativní techniky pro opravy historických konstrukcí, provádí experimentální výzkum v oblasti mechaniky dřeva na materiálové úrovni. Věnuje se diagnostice biotického napadení. Zabývá se diagnostikou poruch a vývojem metod pro monitorování a měření šíření vlhkosti, především větrem hnaného deště.

Lidé
Pracoviště Praha
Valach Jaroslav, Ing., Ph.D., vedoucí oddělení
Bryscejn Jan, Ing.
Cacciotti Riccardo, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře diagnostiky I
Eisler Marek
Wolf Benjamín
Pracoviště Telč
Kloiber Michal, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře diagnostiky II
Frankl Jiří, Ing., Ph.D.
Hrivnák Jaroslav, Ing., Ph.D.

AKTUALITY

coming-soon_small.jpg

 

PUBLIKACE & VÝSLEDKY

coming-soon_small.jpg