AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Oddělení vápenných technologií

Hlavní náplní laboratoře je výzkum a vývoj stavebních pojiv vyráběných kalcinací vápenců a jiných karbonátových hornin se specifickým zaměřením na historické materiály a postupy. Základem je vlastní vápenná pec, která umožňuje experimentální malovýrobu vápenných a cementových pojiv technologiemi využívanými převážně do pol. 19. století. Získaná pojiva a poznatky ohledně jejich zpracování mají praktické využití v památkové péči a zároveň slouží jako inspirace při zhodnocování možnosti využití tradičních materiálů a technologií v současném stavebnictví a nejmodernějších výzkumných směrech.

Souběžně s výše zmiňovaným zaměřením se laboratoř věnuje studiu specifický materiálů, konstrukcí a technologií historických staveb. Ve spolupráci s archeology, restaurátory, stavebními historiky, architekty a projektanty zpracovává vědecké a odborné archeometrické studie, které umožňují správně interpretovat nálezy, určit materiálová složení a výrobní či konstrukční postupy, identifikovat historické surovinové zdroje nebo popsat změny vlivem degradace a poškození.

Laboratoř se též dlouhodobě věnuje sběru informací o historických vápenkách, vápenných lomech a surovinových zdrojích. Získané informace jsou zpřístupněny v GIS – Calcarius.

Lidé

Válek Jan, Ing., Ph.D., vedoucí oddělení
Fialová Anna, Ing., Ph.D.
Kotková Kristýna
Kozlovcev Petr, RNDr.
Jiroušek Josef
Skružná Olga, Ing.

PROJEKTY

 05_small.jpg