AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Návštěva z RWE

20.září 2022 proběhla v ÚTAM AV ČR významná návštěva v souvislosti s probíhajícím komerčním projektem, který cíleně řeší problematiku spojenou s rozvojem vodíkových technologií v plynárenském sektoru. (Zařazeno také do programu Strategie AV21 - Udržitelná energetika.) Náš ústav navštívil pan Andreas Frohwein (technický ředitel RWE Gasspeicher GmbH/ innogy Gas Storage NWE/ RWE Gas Storage West GmbH) v doprovodu českých kolegů z RWE Gas Storage a spoluřešitelů z Technoparku Kralupy - VŠCHT.

Diskutovány byly práce, otázky a rizika spojené s materiálovou a lomově materiálovou charakteristikou ocelí použitých v technologii plynových zásobníků ve spojení s vodíkovou expozicí v rámci plánovaného přimíchávání vodíku do zemního plynu v evropské plynárenské soustavě (P2G - Power to Gas). Poté následovala krátká exkurze do ústavních laboratoří.

RWE_IMG_4014.jpg

RWE_IMG_4019.jpg

23. 9. 2022