AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 V Telči proběhlo sympozium o památkové vědě

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR ve spolupráci s Univerzitním centrem Telč Masarykovy univerzity uspořádal 7. - 8. listopadu 2022 sympozium „Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury". Akce se konala v širším rámci českého předsednictví Rady Evropské unie a pod záštitou Kraje Vysočina. Akci slavnostně zahájili 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová, starosta města Telče Vladimír Brtník, představitelka evropské výzkumné infrastruktury pro památkovou vědu E-RIHS Vania Virgili, ředitel ÚTAM AV ČR Stanislav Pospíšil a ředitel UCT MUNI Jaroslav Makovec.

V posledních dvou desetiletích se památková věda (Heritage Science) zformovala do samostatné vědecké disciplíny spojující humanitní, sociální, přírodní a technické vědy. Dvoudenní sympozium formou prezentací odborníků na památkovou vědu z významných domácích institucí demonstrovalo potenciál památkové vědy při řešení současných sociálních, kulturních, ekonomických, politických a ekologických výzev. Účastníci sympozia, které bylo otevřené i široké veřejnosti, se tak během dvou dnů seznámili s památkovou vědou v její rozmanitosti i jednotě, od regionální až po evropskou i globální působnost. Zvláštní důraz byl věnován roli výzkumných infrastruktur v oblasti památkové vědy. Akce také navázala na sympozium „Heritage for the Future, Science for Heritage: A European Adventure for Research and Innovation“, které se konalo během francouzského předsednictví Rady Evropské unie v březnu 2022 v Louvru. Sympozium bylo podpořeno Akademií věd České republiky v rámci Strategie AV21.

 

Program sympozia je dostupný zde: Symposium_HS_program.pdf

 

 


 

7. 11. 2022