AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Risk Manager’s European skills and competences profile

Tým projektu Charisma s potěšením oznamuje, že výsledky druhého pracovního balíčku jsou konečně hotové!

Zde naleznete článek k prezentaci PR2

Zde najdete zprávu

Tento výsledek projektu je navržen tak, aby reagoval na strategickou potřebu poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (včetně těch, kteří jsou součástí partnerství) změnit své učební osnovy týkající se různých druhů odborníků v oblasti kulturního dědictví a poskytnout účastníkům školení potřebnou úroveň dovedností a kompetencí požadovaných trhem práce.

Odpovědným partnerem pro tento pracovní balíček byl Ústav teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) AV ČR.

ÚTAM se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti mechaniky pevné fáze, orientovaným zejména na mikromechaniku, biomechaniku pevných látek, statistickou dynamiku systémů a médií, nelineární mechaniku systémů, procesy porušování materiálů, mechaniku multifunkčních materiálů, mechaniku jednotlivých médií a počítačovou a numerickou mechaniku.

Výzkum se zabývá také ekonomickým hodnocením konstrukcí, budov apod. vč. návrhů nových metodik pro účelové stavby a konstrukce a hodnocením vlivů na životní prostředí a území, zejména při ochraně a hodnocení historických staveb a sídel.

Od roku 2000 je ústav podporován grantem Evropské komise jako "Centrum Excelence" odpovědné za projekt ARCCHIP (Advanced Research Centre for the Cultural Heritage Interdisciplinary Project).

4. 5. 2023