AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ustavujici schuze noveho hlavniho vyboru Ceske spolecnosti pro mechaniku

Dne 8.3.2023 se konala ustavující schůze nového Hlavního výboru (po podzimních volbách) České společnosti pro mechaniku (ČSM). Na této schůzi byl v tajném hlasování jednomyslně zvolen předsedou České společnosti pro mechaniku na další čtyři roky pracovník našeho ústavu Ing. Jiři Náprstek, DrSc. V této funkci působil již v prvním období v letech 2017–2 022. ČSM je pokládána za nejvyšší odborný orgán v oboru mechaniky v České republice. Patří mezi největší vědecké společnosti v rámci Rady vědeckých společností (RVS) při AV ČR. O jejím poslání, aktivitách, historii od r. 1966, členské základně, pořádání a garancích různých konferencí a přednáškových cyklů, pořádání soutěží pro mladé vědecké pracovníky atd. se lze víc dozvědět na webu CSM:  https://www.csm.cz 

 

Sekretariát: Praha 8, Dolejškova 5.
 

29. 5. 2023