AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Konference ProteCHt2save

Na konci června bude ÚTAM AV ČR a Městská část Praha - Troja pořádat mezinárodní konferenci na téma "Řízení ochrany kulturního dědictví v proměnňujícím se prostředí". Konference proběhne 27. června 2019 v Obecním domě. Součástí konference bude i tematická exkurze.

V případě zájmu o účast pište na prechova@itam.cas.cz.

Cílem konference je představit nejnovější výstupy projektu Interreg Central Europe s názvem ProtecHt2save zúčastněným subjektům, s důrazem na zkušenosti z historických částí Prahy, a ukázat problematiku z hledika řízení ochrany kulturního dědictví v měnícím se prostředí. Konference bude tlumočená do češtiny.

 

Místo konání: Obecní dům, nám. Republiky 5, 111 21 Staré Město

 

Program

 

08:30 Registrace, lehké občerstvení
09:00 Přivítání prvním náměstkem primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a doc. Ing. Stanislavem Pospíšilem, Ph.D., ředitelem ÚTAM AV ČR

 

SESSION I: “PROTECHT2SAVE – VÝSTUPY & DOPADY”
Předsedající: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c.
09:15 Interreg Central Europe, projekt ProteCHt2save
prof. Alessandra Bonazza, Ústav pro výzkum atmosféry a klimatu (CNR-ISAC), Bologna (I)

9:30 ProteCHt2SAVE- Mapování rizik
Dr. Alessandro Sardella, Ústav pro výzkum atmosféry a klimatu (CNR-ISAC), Bologna (I)

9:50 ProteCHt2SAVE- Nástroj na podporu rozhodování (Decision Support Tool)
Mgr. Riccardo Cacciotti, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Praha (CZ)

 

10:10 Diskuze

10:30 Přestávka

 

11:00 ProteCHt2SAVE- Evakuační plány a strategie připravenosti I
Univ.-Prof. Dipl.Arch.Dr. Christian Hanus, Dunajská Univerzita, Kremže (A)

11:20 ProteCHt2SAVE- Evakuační plány a strategie připravenosti II: CHRT a video hra
Mag. Dr. Anna Kaiser & Kimberly Himmer, M.A., Dunajská Univerzita, Kremže (A)

11:40 ProteCHt2SAVE- Pilotní lokalita: Troja, Praha, Česká republika
Ing. arch. Tomáš Drdácký, Městská část Praha-Troja, Praha (CZ)

12:00 Diskuze

12:20 Oběd

13:15 Technická exkurze s výkladem v Obecním domě


SESSION II: “MANAGEMENT KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ – BĚŽÍCÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY”

Předsedající: prof. Alessandra Bonazza
14:00 Zkušenosti s likvidací následků povodní v roce 2002
Ing. Ivana Kopecká & Ing. Kateřina Šupová, Národní technické muzeum, Praha (CZ)
14:20 Projekt Interreg Central Europe: RAINMAN
Ing. Pavel Balvín, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha (CZ)
14:40 Projekt RainBo: Územní plán a analýza rizik
Franco Cima, Projektový manažer Life RainBo - Lepida Scpa – Bologna (I)
15:00 Projekt Interreg Alpine Space: CHEERS: Rizika a zabezpečovací aktivity kulturního dědictví (Cultural HEritagE Risks and Securing activities)
prof. Giulia Pesaro, Projektová manažerka CHEERS, Fondazione Lombardia per l'Ambiente (I)
15:20 Digitální povodňový plán a Cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy
Bc. Jana Kuklová, vedoucí oddělení preventivní ochrany, Magistrát hl. m. Prahy (CZ)

 

15:40 Diskuze

16:00 Přestávka

 

SESSION III: “MANAGEMENT KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ - PŘÍPADOVÉ STUDIE”
Předsedající: Univ.-Prof. Dipl.Arch.Dr. Christian Hanus
16:30 Projekt Interreg Central Europe: ProteCHt2SAVE - Nástroje na zvýšení odolnosti pro manažery a vlastníky objektů kulturního dědictví
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c., ÚTAM AV ČR, Praha (CZ)

16:45 Říční povodně a povodně z přívalových srážek a jejich nebezpečnost pro kulturní dědictví v ČR
Ing. Milena Forejtníková/Ing. Miriam Dzuráková, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Brno (CZ)

17:05 Projekty Koncepce Císařského ostrova v kontextu kulturního dědictví a klimatických změn
MgA. Marek Kundrata, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (CZ)

17:15 Prezentace koncepčního řešení protipovodňové ochrany v památkově chráněných územích, případové studie Kampa a Trojský zámek
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Architektonická kancelář MCA (CZ)

17:25 Příklady fotoaktivních nanomateriálů a technologií NANOTEC aplikovaných na předměty kulturního dědictví
Ing. František Peterka, NANOTEC System (CZ)

 

17:40 Diskuze

17:55 Závěrečné shrnutí

18:00 Konec konference / číše vína

 

17. 5. 2019