AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 2. setkání místní pracovní skupiny ProteCHt2save

2. setkání místní pracovní skupiny (Local Focus Group) projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe, organizované ÚTAM AV ČR a Městskou částí Praha-Troja, se uskutečnilo 11. prosince 2019 na úřadu městské části Praha-Troja. Kromě informování přítomných o aktuálních pracech na projektu byly na programu dva důležité body: organizace pilotního cvičení TROJSKÝ KŮŇ 2019 (naplánovaného v Troji na 16. prosince 2019) a prezentace Manuálu pro vlastníky [a správce kulturního dědictví].

Mezi přítomnými byli zástupci policie, dobrovolníci ze Sokola Troja, zaměstnanci Národního technického muzea, úředníci z Oddělení krizového řízení z MČ Praha-Troja a Prahy 7 a další. Aby přítomní lépe porozuměli, o co se v pilotním cvičení jedná, shlédli krátká videa z pilotních cvičení jiných partnerů. Následovala podrobná diskuse o logistice pilotního cvičení. Každá minuta byla přesně naplánována, aby byl zajištěn hladký průběh cvičení TROJSKÝ KŮŇ 2019 a aby bylo cvičení co nejblíže skutečné situaci ohrožení.
Ve druhé části představil Riccardo Cacciotti (ÚTAM AV ČR) konečnou verzi Manuálu pro vlastníky. Byla to poslední šance nabídnout zpětnou vazbu k příručce před dokončením prací. ÚTAM AV ČR získal několik cenných a praktických komentářů a doufejme, že konečnou verzi představí po Novém roce.

ProteCHt_LFG2_IMG_4146.JPG

Zdroj: MČ Praha-Troja

ProteCHt_LFG2_IMG_4130.JPG

Zdroj: MČ Praha-Troja

 B. Přechová

17. 12. 2019