AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Evakuační cvičení Trojský kůň 2019

Městská část Praha-Troja a ÚTAM AV ČR, partneři v projektu ProteCHt2save, připravily na pondělí 16. prosince 2019 evakuační cvičení s názvem Trojský kůň 2019. Jak již název napovídá, cvičení se odehrálo v Troji a mělo za cíl otestovat strategii připravenosti pro Městskou část Praha-Troja.

 

Hlavním cílem této akce bylo vyzkoušet a vyhodnotit strategii připravenosti pro Městskou část Prah-Troja a zejména účinnost evakuačního plánu Galerie Trojský kůň společně s realizací protipovodňových opatření pro nepohyblivá umělecká díla. Specifickým cílem tohoto cvičení bylo mimo jiné rozdělení odpovědností za rozhodování podle příslušných dovedností zúčastněných stran, využití manuálu ODOLNOST KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - Manuál pro majitele, jakož i stanovení priorit a adekvátní reakce.


Akce se účastnili zástupci městské policie (Prahy 7), dobrovolného hasičského sboru (mezi nimi i zaměstnanec ÚTAM Jiří Frankl), Povodňového výboru Krizové jednotky Prahy 7, místního TJ Sokola Troja, majitelé galerie a zaměstnanci městské části Troja a ÚTAM AV ČR (Riccardo Cacciotti). Cvičení představovalo skvělou příležitost nacvičit evakuaci movitého kulturního dědictví a naučit se praktické výhody a omezení různých preventivních ochranných opatření proti povodním a zároveň podpořit transfer znalostí a posílit komunikaci mezi zúčastněnými stranami.

 

Námět cvičení byl následující: Od 15. 12. 2019 jsou v hlavním městě Praze v souvislosti s hydrometeorologickou situací a zvyšujícím se průtokem ve Vltavě postupně připravována opatření pro dosažení I. a II. SPA. Vzhledem k předpovědi dalších vydatných srážek v povodí řek Sázava, Berounka, Vltava a ztrátě retenčních schopností vltavské kaskády se předpokládá i dosažení III. SPA – průtok 1500 m3/s v Malé Chuchli.

 

TrojanHorse_K1B6410.jpg

_K1B6518.jpg

TrojanHorse_K1B6886.jpg

B. Přechová

18. 12. 2019