AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Scola Telcz 2020

Aktivity multidisciplinární školy s názvem Scola Telcz pokračují také v roce 2020. Zimní workshop, který bude probíhat 9. až 15. února, se v letošním ročníku zaměří na problematiku revitalizace budovy bývalého sociálního bydlení v telčské ulici 9. května. Obdobně jako v předchozích třech ročnících se program zimní školy bude opět skládat z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Více informací a registrace na www.scolatelcz.net.

Studentské týmy se v průběhu společného týdne zaměří na historický, urbanistický i společenský kontext budovy a zejména na vypracování návrhů revitalizace a možného využití objektu. Zimní workshop bude završen v pátek 15. února odpoledne veřejnými prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které proběhnou v prostorách UCT a na které je srdečně zvána i široká veřejnost.

 

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického města Telče.

 

Dům na ulici 5. Května č. 15/120, Telč

Historická budova na ulici 5. května č. 15/120 se nachází u jižního vstupu do města na cestě do Dačic, hned za památkovou zónou UNESCO. Dům má díky své poloze a historii potenciál stát se místní dominantou. V souvislosti s ním vyvstávají otázky: Za jakým účelem byl dům postaven a k čemu v minulosti sloužil? Jak jsou tyto skutečnosti důležité dnes? Jak by mohl být dům využit?​

 

Až do nedávné doby byla budova z 19. století využívána k bydlení. Dnes se v budově o dvou podlažích s prostornou půdou nachází pět prázdných bytů. V malé přístavbě na kratší straně budovy je ještě jeden obydlený byt se samostatným vstupem. K domu přiléhá zahrada s malým sklepem a stodolu. Přízemí domu je postaveno z kamene. Sklep pod hlavní chodbou je malý, vybudovaný pravděpodobně v 19. století. Krov je vytvořen z ručně opracovaných dřevěných trámů. Bohužel kvůli častým rekonstrukcím (naposledy roku 1982) není zachováno mnoho původního vybavení (jen několik oken a dveří).​

Městská správa si je dobře vědoma důležitosti místa, ale ne tolik významu toho konkrétního domu. Obec se zajímá o možnosti využití budovy a samotného pozemku: nápady se mohou pohybovat od demolice nebo rekonstrukce po rehabilitaci.

scolaTelcz2020_ilu.jpg

23. 1. 2020