AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Scola Telcz 2020

SCOLA TELCZ 2020 – Budovu sloužící dříve k sociálnímu bydlení doporučili studenti zachovat

Zimní workshop SCOLA TELCZ patří v Telči již k tradičním únorovým událostem. Ten letošní byl v pořadí čtvrtý a probíhal od 9. do 15. února.

Hlavním tématem letošního ročníku byl dům čp. 15 v ulici 9. května, který je v současné době ve vlastnictví města Telče. Dvě skupiny studentů, které se zabývaly budoucností domu, nejprve provedly vstupní analýzu historických a památkových hodnot domu a také jeho urbanistického a společenského významu pro okolí. V dalších návrzích se studenti shodli na tom, že je třeba hledat cesty pro zachování stavby.

 

„Řešený objekt je v kontextu okolní předměstské zástavby výjimečný, jde o jeden z prvních vícepodlažních bytových domů v Telči. Součástí terénních průzkumů byla archivní rešerše od památkářů z telčské pobočky NPÚ, a také dendrochronologické datování konstrukce krovu od specialistů z Centra Telč. To potvrdilo, že ke stavbě domu došlo už v roce 1827 či 1828, tedy velmi pravděpodobně v souvislosti s hospodářským oživením vyvolaným činností soukenické továrny Jakuba Langa, která stávala při dnešní Hradecké ulici,“ říká jeden z lektorů letošního workshopu SCOLA TELCZ Jiří Bláha, který je jinak vědeckým pracovníkem jedné z kooperujících institucí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – Centra Telč, „Oba okruhy návrhů se potkávaly v tom, že pro objekt situovaný při frekventované ulici, a zároveň disponující zahradou s menším hospodářským zázemím, by bylo vhodné kombinovat funkci bydlení s jednou či více drobnými provozovnami zaměřenými na drobnou řemeslnou činnost, případně opravy (např. textil, obuv, kožené výrobky),“ dodává.

IMG_20200210_151155-1.jpg

Dům dům čp. 15 v ulici 9. května v Telči.
V diskuzi, která následovala po veřejných prezentacích výsledků, starosta Telče Mgr. Roman Fabeš ocenil přístup studentů s tím, že Město Telč se již dalším osudem objektu rovněž zabývá. Mimo jiné ale také upozornil na situaci, kdy za současných podmínek je mnohdy snazší získat prostředky na opravu či přestavbu takovéhoto domu, než zajistit jeho budoucí ekonomicky udržitelnou funkci. Ta bude určitě velmi důležitým aspektem dalších kroků i zvoleného řešení.

IMG_20200210_160352-1.jpg
- - - -
SCOLA TELCZ je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí.
Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Historicky se věnovala tématům jako renovace a revitalizace památkových objektů bývalého městského domu a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. O tom, že to nejsou jen aktivity „do šuplíku“ svědčí příklad galerie Gamoneum, která byla otevřena v loňském roce v telčské synagoze, a která vznikla právě na základě návrhů zpracovaných v rámci zimního workshopu SCOLA TELCZ v roce 2018.
Více informací o ST naleznete na www.scola-telcz.net, www.facebook.com/SCOLATELCZ.
 

J. Novotný

 

28. 2. 2020