AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

 

Stávající struktura a postupný vznik nejprve ARCHISS a později ARCCHIP je vidět na schématu vpravo.

 

Centrum ARCCHIP:   arcchip.jpg

  • shrnuje nejmodernější technologické přístupy ve vybraných oblastech výzkumu týkajícího se problematiky studia evropského kulturního dědictví, jeho ochrany a integrace do sociální a ekonomické udržitelnosti, zejména v zemích, které do EU vstoupily v roce 2004 a později;
  • průběžně informuje o nejnovějších společných vědeckých úspěších a o vybavení vědeckých laboratoří a podporuje předávání těchto informací mezi členskými státy EU, stejně jako zeměmi patřícími do sféry zájmu EU;
  • pomáhá vybírat témata střednědobého společného intenzivního výzkumu v oblasti kulturního dědictví a informuje o národních a mezinárodních možnostech financování;
  • podporuje orientaci výzkumu na kulturní dědictví a školení učitelů nezbytné pro stabilní ekonomický a sociální lokální a regionální rozvoj;
  • pomáhá vytvářet sítě sdílení informací a stejně jako navazovat družby a kontakty mezi státy EU v oblasti výzkumu kulturního dědictví;
  • pomáhá realizovat národní pokusy o restrukturalizaci vědeckého a technologického sektoru v zemích Střední a Východní Evropy, např. tím, že plní roli Národního výzkumného centra;
  • v minulosti zprostředkovávalo spolupráci v oblastech výše jmenovaných mezi státy EU a kandidátskými státy.

 

 

 

29. 4. 2016