AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aktuality

Newsletter 0/2017

28.2.2017

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vydal zkušební nulté číslo nového Newsletteru CET. Čtenáři se v tomto čísle mohou dozvědět něco o nejnovějších projektech CETu a dalších aktualitách. Do budoucna budou v Newsletteru některé stálé rubriky, které budou informovat nejen o dění v CET ale i v ÚTAM. Příští čísla již budou k dispozici ve dvou jazkových verzích.

více zde

Zimní škola Telč 2017

15.2.2017

13. - 18. února proběhne mezinárodní Zimní škola Telč 2017, zaměřená na památkovou péči, na jejíž realizaci se bude podílet i CET, ÚTAM AV ČR a Národní památkový ústav. Interdisciplinární týmy studentů z ČVUT, MU a DUK budou řešit případové studie z reálného prostředí historického centra Telč, týkající se rekonstrukce a rozšíření domu č. 70 a panské sýpky v domě č. 71 na náměstí, které v současné domě využívá místní ZŠ.

více zde

Vyšla nová publikace ÚTAM

8.2.2017

Na konci roku 2016 vyšla nová publikace ÚTAM AV ČR, v. v. i. o konzervaci litavských vápenců s využitím prostředků na bázi nanočástic hydroxidu vápenatého, jejímiž editory jsou Zuzana Slížková, Karol Bayer a Johannes Weber. Publikace se skládá z výsledků studií provedených v rámci projektu česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Tento projekt s názvem NANOLITH „Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců“ proběhl v letech 2013-2014 a byl podpořen z dotačního programu "Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007‒2013" (ERDF).

Kniha pojednává o různých typech litavských vápenců se zaměřením na moderní postupy konzervace soch a architektonických prvků vytesaných z těchto hornin. Jsou uvedeny nejdůležitější diagnostické metody využívané pro vyšetření materiálových vlastností kamene před plánovaným konzervačním zásahem a na čtyřech příkladech památkových objektů z litavských vápenců je dokumentován praktický postup konzervace degradovaného kamene pomocí konzervačních prostředků na bázi vápenných nanočástic. Představené konzervační postupy jsou výsledkem společného výzkumu českých a rakouských vědců a restaurátorů, kteří se zabývají metodami konzervace památkových objektů z litavských vápenců v příhraničních regionech České republiky a Rakouska.

více zde

Psali o nás: Na Akademii věd letos končí 22 ředitelů z 54 ústavů

6.2.2017

Ve čtvrtek 2. února vyšel v Lidových novinách článek o výměne ředitelů značné části z ústavů Akademie věd. LN této problematice psaly na str. 3. Jak LN píše, kromě toho, že v březnu nastoupí jako nová předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová, dojde k obměně také velké části ředitelů jednotlivých ústavů AV ČR. Po dvou funkčních obdobích (deseti letech) totiž končí 22 ředitelů, včetně ředitele ÚTAM AV ČR, v. v. i. prof. Ing. Miloše Drdáckého, DrSc., dr. h. c., který jako ředitel ústavu nastoupil do funkce 1. června 2007. 31. května 2017 spolu s ním ve funkci skončí dalších 11 ředitelů. Již na konci dubna 2017 skončí 7 ředitelů a na konci října 2017 končí 2. funkční období ředitelce Ústavu anorganické chemie. (Kromě toho končí první pětileté období ještě dalším 17 ředitelům.)

více zde

Tower Bolt

2.2.2017

Měření dynamické odezvy na Tower Bolt ve Vítkovicích  Národní kulturní památka Dolní oblasti Vítkovic je postupně přetvářena v živoucí zónu podle návrhů architekta Josefa Pleskota. Po rekonstrukci plynojemu na multifunkční objekt byla v roce 2012 vybudována na Vysoké peci č. 1 naučná trasa s panoramatickým výtahem, svážnicí a pohyblivou membránou nad exteriérovým hledištěm. V současné době byla dokončena válcová prosklená nástavba na vrcholu rámové konstrukce vysoké pece, ve které jsou umístěny kavárna, výstavní prostor a klub. Originální způsob spojení nástavby s rámovou konstrukcí, vyvěšením na soustavě táhel, přinesl významný ekonomický i estetický efekt.

více zde

Archeologové z australské univerzity v CET

15.1.2017

Ve středu 11. ledna 2017 navštívili CET archeologové z Macquarie University z Austrálie. Pracovníkům centra prezentovali zaměření své výzkumné práce a vyvíjený informační systém pro zaznamenávání nálezů.

více zde