AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aktuality

Akademický festival

9.6.2017

V neděli 25. června 2017 se uskuteční již 3. ročník akademického multižánrového festivalu A-fest v areálu Průhonického parku a zámku. Letos se zúčastní také hudební uskupení z ÚTAM, Musici Mechanici. Klasické duo založené teprve na jaře 2017 se zatím skládá "pouze" ze zpěvačky Barbory Přechové a klavíristy/varhaníka Michala Vopálenského.Na A-festu vystoupí od 12:15 v Rytířském sále.

více zde

Jmenování ředitele

5.6.2017

Dne 1. 6. 2017 byl jmenován na místo ředitele ÚTAM AV ČR, v. v. i. doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. Zároveň tak po téměř dvaceti letech ve funkci skončil dosavadní ředitel prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. Jmenovací listiny novému řediteli za přítomnosti pracovníků Ústavu předala předsedkyně Akademie věd prof. Zažímalová, zároveň srdečně poděkovala odcházejícímu řediteli prof. Drdáckému za léta obětavé práce pro ÚTAM a vyzdvihla ve své řeči jeho osobní i vědecké kvality.

více zde

Přednáška prof. Olega Gendelman

22.5.2017

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Olega Gendelmana (Faculty of Mechanical Engineering, Technion), nazvané "Energy exchange, localization and transient phenomena in essentially non-linear oscillatory systems", která proběhne na ÚTAM AV ČR, v. v. i. (Prosecká 76) v Praze, dne 21. června 2017 od 14:00.

více zde

Workshop

15.5.2017

V pátek 12. května 2017 se v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR sešli světoví odborníci v oblasti památkové vědy, aby se zúčastnili workshopu "Challenges in Conservation and Restoration of Cultural Heritage". Workshop byl pořádán za spolupráce ČVUT a Fraunhofer Institute for Wood Research WKI. Zároveň byl také příležitostí, jak ocenit celoživotní přínos památkové vědě odcházejícího ředitele ÚTAM AV ČR, v. v. i., profesora Drdáckého.
Mezi účastníky nechyběli uznávaní odborníci z řady evropských zemí, USA, Izraela nebo Číny. Na úvod krátce promluvil nastupující ředitel ÚTAM, doc. Pospíšil, a ředitel Fraunhoferu WKI, profesor Bohumil Kasal. Milý dopis od Ingwala Maxwela přečetla doktorka Slížková, která zároveň za všechny přítomné poblahopřála prof. Drdáckému a popřála mu další úspěchy v jeho profesním i osobním životě.

více zde

EuropaNostra 2017

24.4.2017

5. dubna 2017 představila Evropská komise spolu s organizací Europa Nostra vítěze soutěže o Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Europa Nostra 2017. Jedním z oceněných byl i studijní obor Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) – Pokročilé magisterské studium inženýrské analýzy památkových objektů a historických konstrukcí, který ÚTAM pomáhá zajišťovat jako přidružený partner. Obor byl oceněn v kategorii Education, Training and Awareness-Raising . Práce ÚTAM byla takto oceněna již podruhé – poprvé to bylo v roce 2009.
 

více zde

Newsletter 1/2017

4.4.2017

Na začátku dubna vyšlo první oficiální číslo Newsletteru CET. Newsletter je k dipozici jak v tištěné, tak elektronické verzi.

Kromě novinek z laboratoří CET i ÚTAM se v něm můžete dozvědět něco o probíhajících projektech - například o výzkumu jezuitských výročních zpráv (literae annuae). Velmi zajímavý je článek o olověném amuletu, na který někdo před 800 lety vyryl magický text, avšak protože byl amulet později složen, nelze text uvnitř přečíst bez použití nejmodernějšího vybavení v Centru excelence Telč.

Úlohy redaktorů se zhostili pracovníci CET a ÚTAM se ctí. Pěkné čtení!

více zde

Zaměstnanec ÚTAM oceněn

29.3.2017

Dlouholetý pracovník ÚTAM, Ing. Jiří Náprstek, Ph.D., byl v nedávné době oceněn Cenou prof. Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku. Cenu uděluje Česká společnost pro mechaniku (ČSM) a dr. Náprstek ji obdržel 8. března 2017 během slavnostního Zasedání hlavního výboru ČSM od jejího předsedy prof. Okrouhlíka. Cenu prof. Z.P. Bažanta uděluje ČSM každý rok za "...článek, případně sérii článků na totéž originální téma, knihu nebo publikovanou disertaci či jinou práci v jazyce českém nebo anglickém". Více na stránkách ČSM.

více zde

ÚTAM navšítvila prof. Zažímalová

16.3.2017

Ve středu 22. února 2017 navštívila Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a Centrum excelence Telč tehdy ještě budoucí předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová. Ráno paní profesorku v ÚTAM na Proseku přivítali ředitel ÚTAM, prof. Miloš Drdácký, spolu se zástupcem ředitele ÚTAM, doc. Stanislavem Pospíšilem. Nejprve ji provedli po pražském pracovišti a následně odpoledne všichni zamířili do Telče, aby navštívili také CET. Paní profesorka si se zájmem prohlédla jednotlivé laboratoře obou pracovišť a diskutovala s jejich pracovníky o vědeckých úkolech řešených v ÚTAM i CET. Prof. Eva Zažímalová byla v prosinci 2016 zvolena sněmem Akademie věd ČR na pozici její předsedkyně. Funkce se ujme koncem března 2017 po jmenování prezidentem republiky (pozn. 14.3. byla paní profesorka oficiálně jmenována do funkce prezidentem ČR).

 

více zde

Vědci ÚTAM se podíleli na knize mezinárodního koletivu autorů

9.3.2017

"Performance-Based Seismic Design of Concrete Structures and Infrastructures" se jmenuje nová kniha, do které napsali jednu z kapitol (Dynamic Stability and Post-Critical Processes of Slender Auto-Parametric Systems) vědci z ÚTAM, Jiří Náprstek a Cyril Fischer.

více zde

Newsletter 0/2017

28.2.2017

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vydal zkušební nulté číslo nového Newsletteru CET. Čtenáři se v tomto čísle mohou dozvědět něco o nejnovějších projektech CETu a dalších aktualitách. Do budoucna budou v Newsletteru některé stálé rubriky, které budou informovat nejen o dění v CET ale i v ÚTAM. Příští čísla již budou k dispozici ve dvou jazkových verzích.

více zde