AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Události ÚTAM

Druhá koordinační schůzka projektu - NAKI III – DH23P03OVV019

5.2.2024
Druhá koordinační schůzka projektu
Technologie restaurování renesančních sgrafitových omítek -
- tradice a metamorfóza
NAKI III – DH23P03OVV019
 
 
Ve středu 7. 2. 2024 od 10,00 do 17,00 na ÚTAMu
ve velké zasedací místnosti. Adresa: Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v.v.i. Prosecká 76/809, Praha 7, 170 000.
 
Ve čtvrtek 8.2. 2024
proběhne exkurze po Praze – sraz v 9:00 na Hradčanském náměstí u Mariánského sloupu
Renesanční sgrafita – Hradčany, Malá Strana (variabilně - Míčovna, Schwarzenberský/ Lobkovický palác, Pernštejnský/ Lobkovický palác,
Arcibiskupský palác, palác Jáchyma Novohradského z Kolovrat (?), Martinický palác, palác pánů z Hradce, palác Smiřických,
OBĚD, Staré město - Keplerův dům (U Francouzské koruny) – ca naproti Vlašské kaple, Malý rynek, dům U Minuty, nádvoříčko před Týnským chrámem,
Ungelt, Jindřišská škola.    
 
Exkurzi povede Pavel Waisser. 

 

více zde

Náš ústav v rámci IPERION HS Academy pořádá letošní ročník vzdělávací aktivity „Training Camp“.

24.1.2023

Náš ústav v rámci IPERION HS Academy pořádá letošní ročník vzdělávací aktivity „Training Camp“.

2. ročník aktivity Training Camp má název “Built Heritage in Changing Environment” a koná se od 26. června do 30. června v Telči.

 

více zde

5th HS Academy Lecture: "Current Topics in Heritage Science"

10.1.2023

It is our pleasure to invite you to the HS Academy Lecture #05 of the series "Current Topics in Heritage Science" (CTinHS) to be held online on 19th January, 2023, at 3 pm (Rome time).
Sahra Talamo will present a lecture (30 minutes of webinar followed by Q&A session) on the topic "Timing the spread of creative innovations by Homo sapiens and Neanderthals using the radiocarbon dating method". Kindly find below the brief information about the event.

 

více zde

6th webinar "Arts and Humanities and IPERION HS"

6.10.2021

Invitation to the 6th IPERION HS webinar on “Arts and Humanities & IPERION HS services".

více zde

Seminář ČSM - Kompozity v sendvičových konstrukcích

6.10.2021

Dovolujeme si vás pozvat na seminář „Kompozity v sendvičových konstrukcích„ pořádaný Českou společností pro mechaniku - Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, s podporou firmy Latecoere Czech Republic s.r.o. a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Seminář se bude konat dne 23.11.2021 od 10:00 v prostorách ÚTAM AV ČR na Proseku. Bližší podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Registrace nutná.

Pozvánka.

více zde

IperionHs 4th webinar on “ARCHLAB - Scientific Archives and the Ghent Altarpiece”

21.6.2021

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Hidden Beneath the Surface

20.5.2021

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

Call for Papers & Information

Registration Form

více zde

IPERION HS - invitation to the 3rd webinar MOLAB

20.5.2021

IPERION HS and E-RIHS are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It contributes to developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

1. Mezinárodní konference STRENCH

4.5.2021

1. Mezinárodní konference STRENCH propojí významné experty na klimatické modelování, hrozby pro kulturní a přírodní dědictví spojené se změnou klimatu, vyhodnocování zranitelnosti a kritikalit pro ochranu kulturního dědictví a dále použití technologií 21. století pro určení prioritních úkonů a připravení mechanismů odpovědi na katastrofu pro kulturní dědictví.

Registrace: www.donau-uni.ac.at/dbu/strench-conference

více zde

Letní škola ENVIMAT a Ochrany kulturního dědictví 2021

4.5.2021

Ve dnech 7. až 11. června 2021 se v rámci Interreg projektu STRENCH uskuteční Letní škola ENVIMAT a Ochrany kulturního dědictví 2021 (ENVIMAT and Cultural Property Protection Summer School 2021) s podtitulem Strategie řízení rizik a ochrany pro kulturní krajiny vzhledem ke klimatické změně (Risk Management and Protection Strategies for Cultural Landscapes in Climate Change).

více zde

Webinář E-RIHS a IPERION HS

14.4.2021
What Heritage Science is. An introduction into heritage science and the structure, the offer and the facilities of IPERION HS.

E-RIHS (www.e-rihs.eu) and IPERION HS (www.iperionhs.eu) are organizing a series of webinars, a key source of state-of-the-art information on heritage science research, facilities, policy and impact. It aims at developing a vibrant heritage science community and is intended for anyone involved in interdisciplinary heritage research.

více zde

Workshop Strategie AV21 v Branišovicích

12.10.2020

V rámci tématu 8: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR) a tématu 10: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek“ (vedoucí tématu doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) výzkumného programu Strategie AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se ve dnech 1. – 2. 10. 2020 uskutečnil workshop s názvem „Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů“.

více zde

E-RIHS PP závěrečný workshop

21.9.2020

Pozvánka na závěrečný workshop

ÚTAM AV ČR, jako jeden z partnerů projektu E-RIHS Preparatory Phase, si vás dovoluje pozvat na závěrečný workshop projektu. Během půldenního programu budou prezentovány výsledky projektu, jeho odkaz a perspektiva směrem k vytvoření E-RIHS ERIC. Workshop proběhne 23. září 2020.

více zde

Omítková dílna v Chebu

1.9.2020

Ve dnech 8. – 23. května 2020 proběhla akce „Omítková dílna“ pořádaná Nadačním fondem Historický Cheb ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Během akce se kromě jiného uskutečnila přednáška a ukázka přípravy repliky historické omítky a lité maltové podlahy podle historických vzorů.

více zde

Závěrečná webkonference ProteCHt2save

28.5.2020

Srdečně zveme kolegy i širokou veřejnost na závěrečnou webkonferenci projektu ProteCHt2save, která se uskuteční 23. června 2020 od 9:15 přes aplikaci Zoom. Konference nese název Cultural Heritage Climate Change a je vyvrcholením tříletého projektu podporováného z programu Interreg Central Europe. Veškeré informace a možnost registrace naleznete zde.

více zde

Seminář projektu RUINS - Torzální památky

14.5.2020

Ve čtvrtek 21. května 2020 od 9:30 proběhne v rámci projektu RUINS, který je finančně podpořený programem Interreg Central Europe, seminář „TORZÁLNÍ PAMÁTKY – historické, technické i manažerské aspekty péče“ spolupořádaný Národním památkovým ústavem (Územní odborné pracoviště v Telči) a Geoparkem Vysočina.

 

více zde

SCOLA TELCZ 2020 úspěšně proběhla

28.2.2020

SCOLA TELCZ 2020 – Budovu sloužící dříve k sociálnímu bydlení doporučili studenti zachovat

Zimní workshop SCOLA TELCZ patří v Telči již k tradičním únorovým událostem. Ten letošní byl v pořadí čtvrtý a probíhal od 9. do 15. února.

více zde

Zimní škola Scola Telcz 2020

23.1.2020

Aktivity multidisciplinární školy s názvem Scola Telcz pokračují také v roce 2020. Zimní workshop, který bude probíhat 9. až 15. února, se v letošním ročníku zaměří na problematiku revitalizace budovy bývalého sociálního bydlení v telčské ulici 9. května. Obdobně jako v předchozích třech ročnících se program zimní školy bude opět skládat z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Více informací a registrace na www.scolatelcz.net.

více zde

Evakuační cvičení Trojský kůň 2019

18.12.2019

Městská část Praha-Troja a ÚTAM AV ČR, partneři v projektu ProteCHt2save, připravily na pondělí 16. prosince 2019 evakuační cvičení s názvem Trojský kůň 2019. Jak již název napovídá, cvičení se odehrálo v Troji a mělo za cíl otestovat strategii připravenosti pro Městskou část Praha-Troja.

více zde

2. setkání místní pracovní skupiny ProteCHt2save

17.12.2019

2. setkání místní pracovní skupiny (Local Focus Group) projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe, organizované ÚTAM AV ČR a Městskou částí Praha-Troja, se uskutečnilo 11. prosince 2019 na úřadu městské části Praha-Troja. Kromě informování přítomných o aktuálních pracech na projektu byly na programu dva důležité body: organizace pilotního cvičení TROJSKÝ KŮŇ 2019 (naplánovaného v Troji na 16. prosince 2019) a prezentace Manuálu pro vlastníky [a správce kulturního dědictví].

více zde