AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Newslettery

Newsletter 2023

(Click here for a larger image view)

Czech version for download

English version for download

Editorial - Successful Completion of the Living Danube Limes Project - Wind Flow and its Effects on Cylindrical Objects in Construction - Data Analysis from Meteorogical Station Kopisty - International Conference SHATIS'22 about Timber Structures - Symposium on Heritage Science Held in Telč - Visit from RWE

Newsletter 1/2022

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk - Mikrotomografické a tlakové zkoušky pěn typu Advanced Pore Morphology (APM) - Konference Engineering Mechanics 2022 - Nový projekt ITN o archeologických maltách - ÚTAM AV ČR na Veletrhu vědy 2022 - Nový detektor rentgenového záření v Centru Telč - Pozvánka na obnovenou výstavu "Nástroje paměti" do Podřipského muzea v Roudnici nad Labem

Newsletter 2/2021

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - SHATIS'22 - Mezinárodní konference o dřevěných konstrukcích v Praze - Průzkum obrazu Korunované Panny Marie z muzea v Telči - Tomografický průzkum unikátních druhohorních fosilií - Generátor sněhu v klimatickém tunelu v Centru Telč - Nový projekt GAČR se zabývá únosností zářezu v dřevěných nosnících - Následky působení agresivního prostředí na strukturu cementového kamene

Newsletter 1/2021

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - Modelování proudění v historické zástavbě - Malostranská rotunda svatého Václava v Praze - Průzkum vnitřní omítky s nástěnnou malbou - Cena prof. Bažanta udělena prof. Miroši Pirnerovi - Vylepšení tomografu TORATOM v Centru Telč umožní tomografie vysokých předmětů - Kyvadlový pohlcovač kmitů rozhledny pivovarského komína

Newsletter 2/2020 EXTRA

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Úvodník - Útlum stavebních konstrukcí a opatření pro jeho zvýšení - Sledování kontrolovaného rozvoje trhliny v pískovcovém vzorku - Experimentální měření konstrukce nad vykopávkami na III. nádvoří Pražského hradu - Skrytý řád a podstata jedinečnosti hisotrických měst ČR - Bazén pod Barrandovskými terasami - Výstava "Nástroje paměti" studuje své návštěvníky a hraje si s nimi - Zvýšení odolnosti a schopnosti zotavení historických sídel a měst

Newsletter 1/2020

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - Mezinárodní projekty zahájené v roce 2020 - Výzkum barokní techniky štuku pomohl obnovit vznešenost velkého sálu zámku Červená Lhota - Proklínací tabulky: Rentgenová mikro-tomografie textu skytého v olovu - Beton v agresivním prostředí - Scola Telcz 2020 - Budovu sloužící dříve k sociálnímu bydlení doporučili studenti zachovat

Newsletter 2/2019

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - Modelování proudění v historické zástavbě - Malostranská rotunda svatého Václava v Praze - Průzkum vnitřní omítky s nástěnnou malbou - Cena prof. Bažanta udělena prof. Miroši Pirnerovi - Vylepšení tomografu TORATOM v Centru Telč umožní tomografie vysokých předmětů - Kyvadlový pohlcovač kmitů rozhledny pivovarského komína

Newsletter 1/2019

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - Vědkyně z ÚTAM přednášela restaurátorům v Iráku - Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury - Workshop Vápno a písek - Fotometrické stereo - "Klobouk" a jeho následovníci - S Radkem Ševčíkem o stážích Otevřené vědy - Stážisté - Podepsání Memoranda s Univerzitou v Yangzhou - Ocenění za spolupráci s Masarykovou Univerzitou - Ing. Jiří Náprstek, DrSc. čestným členem IIAV

Newsletter 2/2018

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - Konzervace betonového kulturního dědictví 20. století v měnícím se městském prostředí - 90. narozeniny prof. Pirnera - Instrumentace čtyřbodového ohybového testu pro 4D výpočetní tomografie - Kurz Dokumentace a průzkumy historických krovů 2018 - ÚTAM navázal spolupráci s Mexickou národní autonomní univerzitou - Mezinárodní chemická olympidáda v Solvayových lomech - Tým ÚTAM dostal Cenu Akademie věd - Dynamická zatěžovací zkouška lávek v Písku - Konference Engineering Mechanics 2018 - Dopoledne s Pražskou plynárenskou - Spolupráci šesti institucí v Telči stvrdilo memorandum

Newsletter 1/2018

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - Scola Telcz 2018, CET 2017 v číslech - Co je nového ve výzkumu dřeva? - Větrné elektrárny v tunelu - Nové přístroje v CET - Využití radiografických metod při zkoumání deformace tkáňových nosičů - Návštěva vedení Akademie věd - V CET řeší využití středověkých zřicenin - Ing. Jiří Náprstek, DrSc. předsedou České společnosti pro mechaniku, Mobilita výzkumných pracovníků CET

Newsletter 2/2017

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - E-RIHS PP Meeting v Praze - Odkrýváme tajemství keltských mečů - Jmenování nového ředitele - Zvláštní cena EASD pro Ing. J. Náprstka, DrSc. - Bažantova cena udělena Ing. J. Náprstkovi, DrSc. - Ocenění Europa Nostra - Jak moc porézní jsou zubní cementy? - Průzkum budovy Nového proboštství na Pražském hradě - Nové přístroje v CET - Aktivity v klimatickém a větrném tunelu - Technart konference - Pomocné stavební konstrukce z doby před průmyslovou revolucí

Newsletter 1/2017

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Anglická verze ke stažení

Úvodník - V roce 2016 pracovníkům CET vyšlo... - ÚTAM a CET navštívila prof. Zažímalová - Olověný amulet zaujal světové vědce - Telč a Jezuité, řád a jeho mecenáši - o účasti CET na projektu NAKI II - ÚTAM zakládajícím členem Centra kompetence pro mechanobiologii a regenerativné medicínu - Badatelský polarizační mikroskop s fluorescencí - Nové Charpyho kladivo - Výstava "Calcarius, čili vápeník" byla prodloužena do července - Vybraná bibliografie ÚTAM A CET v roce 2016

Newsletter 0/2017

(Click here for a larger image view)

Česká verze ke stažení

Úvodník - Seminář Pokroky ve vědě o památkové péči - Nové projekty CET - Návštěva místopředsedy vlády - Archeologové z Austrálie v CET - Zimní škola Telč 2017 - Pracovníci opět získávali cenné zkušenosti v zahraničí - Ukončené projekty - Projekty v číslech - CET v číslech