AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 VŠE | GAČR | TAČR | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | MŠMT | MINISTERSTVO KULTURY | EVROPSKÁ KOMISE | OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady vývoje společnosti a objekty kulturního dědictví
Ministerstvo kultury - NAKI III

Roky Projekt Řešitel
 
2023 2027

Prevence a údržba dřevěných konstrukcí v památkovém zájmu
Ministerstvo kultury - NAKI III

DH23P03OVV005

Ing. Michal KLOIBER
2023 2027

Technologie a postupy pro ochranu historických zděných mostů 19. a začátku 20. století

Ministerstvo kultury - NAKI III DH23P03OVV024

Mgr. Dita FRANKEOVÁ
2023 2025

Stanovení limitní koncentrace vodíku ve směsi se zemním plynem pro bezpečné používání technologií podzemních zásobníků plynuovení TAČR - CK - ENERGETIKA-Théta

TK05020150

Ing. Martin Šperl, Ph.D.
2023 2027 Historické postupy návrhu a vykreslování tvarů architektonických prvků – jejich rekonstrukce a aplikace
Ministerstvo kultury - NAKI III
DH23P03OVV023 
Mgr. Michaela RAMEŠOVÁ
2023 2025 Výzkum a vývoj pokročilých kompozitních nádrží pro alternativní paliva
TAČR - CK - DOPRAVA 2020+
CK04000107
Ing. Martin Šperl, Ph.D.
2023 2027

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady vývoje společnosti a objekty kulturního dědictví
Ministerstvo kultury - NAKI III

DH23P03OVV057

Mgr. Radek ŠEVČÍK, Ph.D.
2023 2027 Technologie restaurování renesančních sgrafitových omítek - tradice a metamorfóza
Ministerstvo kultury - NAKI III
DH23P03OVV019
Ing. Jan Válek, Ph.D.
2023 2025 Stucco Decoration Across Europe
ERASMUS+
2022-1-CZ01-KA220-HED-000085652
Ing. Jan Válek, Ph.D.
2023 2025 Vliv strukturních a texturních prvků na porušování transverzálně izotropních hornin zkoumaný pomocí 4D výpočetní tomografie
GAČR - standardní
GA23-05128S
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2023 2025 Identifikace a monitoring progresivní korozní i nekorozní degradace ocelových mostů pomocí platformy IoT
TAČR - CK - DOPRAVA 2020+
CK04000042
Ing. Stanislav Hračov, Ph.D.
 
2022 2024 Přenos tepla v mezních vrstvách při povrchu obvodových plášťů budov a jeho vliv na energetickou náročnost objektů
GAČR - standardní
GA22-08786S
prof. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2022 2024

Innovativní defektoskopická metoda založená na tomografické analýze vlastních tvarů kmitání ve 3D
GAČR - standardní                                                                                                                                                                                        GA22-13811S

Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2022 2024 Risk Management for Cultural Heritage
ERASMUS+
Mgr. Riccardo CACCIOTTI, Ph.D.
2022 2025 ComPaRe - Complex Participatory Reconstruction of Urban Structures
ERASMUS+
Mgr. Riccardo CACCIOTTI, Ph.D.
2022 2025 Aliance pro výzkum kulturního dědictví v Evropě
Horizon Europe CSA
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
 
2021 2023 Cultural Heritage Protection in Climate Change online (CHePiCC online) ERASMUS+ Mgr. Riccardo CACCIOTTI, Ph.D.
2021 2023 Změny mikrostruktury směsných cementových past s vápencem na základě kombinovaného vlivu síranových a chloridových iontů
GAČR - Mezinárodní
GC21-35772J
Ing. MSc. Konstantinos SOTIRIADIS, Ph.D.
2021 2024 PlaCe - Training the next generation of archaeological scientists: Interdisciplinary studies of pre-modern Plasters and Ceramics from the eastern Mediterranean
Evropská komise MSCA-ITN2020
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
2021 2023 Monitorování stavu závěsné mostni konstrukce skenování vozidlem
GAČR - Mezinárodní GC21-32122J
Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2021 2023 Prostorové rozložení hydratačních produktů v cementových pastách
GAČR - standardní GJ19-25163Y
Dr.techn.Ing. Michal HLOBIL, Ph.D.
2021 2023 Experimentální a numerický odhad únosnosti zářezu v nosnících z konstrukčního dřeva v obecném místě pomocí LEFM
GAČR - standardní GA21-29389S
Ing. Jiří KUNECKÝ, Ph.D.
 
2020 2023 Skryto pod povrchem
TAČR ÉTA
TL03000603
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
2020 2023 Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů
TAČR ÉTA
TL03000377
Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D.
2020 2023 Integrovaná platforma Evropské výzkumné infrastruktury pro památkovou vědu (IPERION HS)
Evropská komise - H2020-INFRAIA-2018-2020
Grant agreement ID: 871034
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2020 2022 Living Danube Limes

Interreg Danube Transnational Programme
Ing. arch. Tomáš DRDÁCKÝ
2020 2022 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR
MŠMT - OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2021 2022 Možnosti radiouhlíkového datování historických malt
Ministerstvo kultury - NAKI II
DG20P02OVV028
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D
2020 2022 Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků

Ministerstvo kultury - NAKI II
DG20POVV021
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
2020 2022 Fungal growth on surface layer of solid wood under dynamic boundary conditions

GAČR - standardní
Mgr. Riccardo CACCIOTTI, Ph.D.
2020 2022 Role of additives in magnesium phosphates for rate control and morphosynthesis

GAČR - standardní
Ing. Alberto VIANI
2020 2024 Výzkum a vývoj prostředků pro zvyšování úrovně balistické odolnosti

TAČR TREND
Ing. Martin ŠPERL, Ph.D.
2020 2022 Vývoj automatizované technologie pro výrobu high-tech kompozitových tlakových nádob nové generace

TAČR TREND
Ing. Martin ŠPERL, Ph.D.
2020 2022 Průlomové aplikace počítačového vidění v mikro a makrosvětě: Sdružená platforma služeb výzkumných organizací a firem pro průmysl 4.0
Interreg V-A Rakousko – Česká republika
ATCZ215
doc. Ing. Michal VOPÁLENSKÝ, Ph.D.
2020 2021 STRENgthening resilience of Cultural Heritage at risk in a changing environment through proactive transnational cooperation
Interreg Central Europe
CE1665
Mgr. Riccardo CACCIOTTI, Ph.D.
 
2019 2021 Aerodynamická odezva válce s povrchovou drsností v kritickém a přechodovém režimu Reynoldsova čísla
GAČR - standardní
19-04695S
prof. Ing. Sergii KUZNETSOV, Ph.D.
2019 2021 CONSECH20 - Péče o betonové konstrukce kulturního dědictví 20. století s ohledem na měnící se městské prostředí

Evropská komise - H2020 - JPI
Mgr. Cristiana Lara NUNES, Ph.D.
2019 2021 Neholonomní interakce a dynamická stabilita aeroelastických soustav
GAČR - standardní
19-21817S
RNDr. Cyril FISCHER, Ph.D.
2019 2021 Prostorové rozložení hydratačních produktů v cementových pastách
GAČR - juniorský
GJ19-25163Y
Dr.techn. Ing. Michal HLOBIL,Ph.D.
2019 2021 Vývoj technologie karbonizace povrchu dřevěných prvků staveb: eliminace vlhkostních a biodegradačních vlivů 
TAČR ZÉTA
Bc. Mgr. Dita MACHOVÁ
2019 17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics 
AV ČR - VVAM
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
 
2018 2022 Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova
Ministerstvo kultury - NAKI II

 

Ing. Dušan MAJTÁS
2018 2022 Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění
Ministerstvo kultury - NAKI II
DG18P02OVV006
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2018 2021 Památky v pohybu

Ministerstvo kultury - NAKI II
DG18P02OVV040

Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2018 2020 Experimentální kvantifikace a modelování degradace směsných cementových past s příměsí vápence vlivem síranové koroze za vzniku thaumasitu

GAČR - juniorský
Ing. Konstantinos SOTIRIADIS, Ph.D.
2018 2020

Vliv lněného oleje na transportní vlastnosti vápenných nátěrů

GAČR - standardní

GA18-28142S

Mgr. Cristiana Lara NUNES, Ph.D.
2018 2019 Dubový spojovací prostředek v dřevěných konstrukcích: podklady pro normativní ukotvení

TAČR ZÉTA
Ing. Hana HASNÍKOVÁ, Ph.D.
2018 2019 Nanomateriály pro konzervaci kulturního dědictví

MŠMT – Mobility Barrande
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2018 2019 Zvyšování konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina

MŠMT - OP VVV
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2018 Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou

AV ČR, kraj Vysočina
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
 
2017 2022 INAFYM - Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta

MŠMT - OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2017 2020 E-RIHS - The European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase

Evropská komise - H2020-INFRADEV-2016-2
739503
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2017 2020 Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin

Interreg V-A Rakousko – Česká republika
ATCZ133
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2017 2020 ProteCHt2save - Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environment

Interreg Central Europe
CE1127
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2017 2020 RUINS - Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences

Interreg Central Europe
CE902
Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D.
2017 2020 Výzkum parametrického generátoru sněhu

TAČR - EPSILON
TH02010324
prof Ing. Sergii KUZNETSOV, Ph.D.
2017 2019 Teoretické prediktivní modely interakce proměnného a pohyblivého zatížení využitelné v monitoringu mostních konstrukcí

GAČR - standardní
GA17-26353J
Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2017 2019 Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve vápnitých stavebních materiálech

GAČR - standardní
GA17-05030S
Mgr. Radek ŠEVČÍK, Ph.D.
 
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI

DG16P02M022
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
Ing. Jiří KUNECKÝ, Ph.D.
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02M026
Ing. Michal KLOIBER
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02R025
Ing. arch. Tomáš DRDÁCKÝ
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02M043
Mgr. Michaela RAMEŠOVÁ
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02H012
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
2016 2019 Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging

Interreg V-A Rakousko – Česká republika
ATCZ38
doc. Ing. Michal VOPÁLENSKÝ, Ph.D.
 
2015 2017 Dynamická stabilita a post-kritické procesy v nekonzervativních a neholonomních stochastických soustavách s interakcemi

GAČR - standardní
GA15-01035S
Ing. Jiří NÁPRSTEK, DrSc.
2015 2017 Nelineární lom konstrukčních materiálů – zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování

GAČR - standardní
GA15-07210S
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2015 2016
Akademie věd ČR, kraj Vyočina
DG16P02R025
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
 
2014 2019 Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti

TAČR - TE Centra kompetence
TE02000162
Ing. Martin ŠPERL, Ph.D.
2014 2018 Udržitelný pokročilý rozvoj CET

MŠMT - LO
LO1219
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2014 2016 Řešení dynamické stability nelineárních systémů s více stupni volnostmi a s náhodným buzením s využitím Fokker-Planckovy rovnice

GAČR - GP
GP14-34467P
Ing. Radomil KRÁL, Ph.D.
2014 2016 Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna

GAČR - GP
GP14-20374P
Mgr. Radek ŠEVČÍK, Ph.D.
2014 2016 Teplotně stratifikovaná atmosférická mezní vrstva vyvíjející se nad komplexním povrchem modelovaná v klimatickém aerodynamickém tunelu
GAČR - standardní

GA14-12892S
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
 
2013 2016 Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí

TAČR
TA03010209
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2013 2015
GAČR - standardní
GA 13-34405J
Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2013 2015 Vliv kombinace interakce konstrukce s podložím a pasivních tlumících prvků na dynamickou odezvu vysoké štíhlé konstrukce

GAČR - GA
GA P105/13-41574P
Ing. Stanislav HRAČOV, Ph.D.
2013 2014 NANOLITH - Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců

Evropský fond pro regionální rozvoj
00264 NANOLITH
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
 
2012 2018 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

GAČR - GBP
GBP105/12/G059
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2015 Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV004
Ing. Jiří KUNECKÝ, Ph.D.
2012 2015 Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV017
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2012 2015 Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV018
Ing. Pavel BERAN, Ph.D.
2012 2015 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV020
Ing. Jiří BLÁHA, Ph.D.
2012 2015 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV027 
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D., Ing. Karel JULIŠ
2012 2014 Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví

MŠMT
EE2.3.35.0050
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2014 Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek

Grantová agentura ČR
GAP105/12/0824
prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
2012 2014 Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví

MŠMT
CZ.1.07/2.3.00/35.0050
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2013 Rozvoj podnikatelského prostředí ve vědě a výzkumu v Praze prostřednictvím vzdělávání v metodě FC

OP Praha - Adaptabilita
CZ.2.17/1.1.00/34317
Bc. Viktor KRATOCHVÍL
 
2011 2015 Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV001
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D.
2011 2015 Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV002
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
2011 2015 Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV008
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2011 2015 Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV009
Ing. arch. Klára NEDVĚDOVÁ
2011 2015 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV010
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
2011 2015 Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV012
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2011 2015 Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV027
Mgr. Dita FRANKEOVÁ
2011 2014 Pokročilé metody v navrhování, monitorování a posuzování štíhlých dynamicky namáhaných konstrukcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FR-TI3/654
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2011 2013 Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech

GAČR
GAP105/11/1160
Ing. Petr Koudelka, DrSc.
2011 2013 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů

GAČR
GAP105/11/1551
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D.
2011 2013 Vliv mykologické degradace na mechanické vlastnosti nového a exponovaného konstrukčního dřeva

GAČR
GPP105/11/P628
Ing. Jiří FRANKL, Ph.D.
 
2010 2013 Centrum excelence Telč

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ED1.1.00/02.0060
Pavlasová Petra
2010 2013 Poškozující napětí pod mezí únavy určená změnami magnetické permeability

Grantová agentura ČR
GAP105/10/2052
Gajdoš Ľubomír
2010 2013 Modely membránového působení stropních desek vystavených požáru

Grantová agentura ČR
GAP105/10/2159
Urushadze Shota
2010 2013 Morfometrické a mechanické vlastnosti trabekulární kosti zjištěné pomocí metod mikromechaniky a numerického modelování

Grantová agentura ČR
GAP105/10/2305
Jiroušek Ondřej
2010 2011 Vliv prostředí na korozi pod napětím a snížení lomové houževnatosti

Grantová agentura ČR
GPP105/10/P555
Šperl Martin
2010 2012 Chování dřeva při zatlačování trnu

Grantová agentura ČR
GPP105/10/P573
Kloiber Michal
2010 2012 New integrated knowledge based approaches to the protection of cultural heritage from earthquake-induced risk

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
7E10053
Pospíšil Stanislav
 
2009 2012 Vyhodnocování energie odpovědné za růst trhliny

Grantová agentura ČR
GA103/09/2101
Vavřík Daniel
2009 2013 Zpevňování degradovaných vápenných omítek a malt

Grantová agentura ČR
GA103/09/2067
Slížková Zuzana
2009 2013 Stochastická stabilita a přechodové procesy v interakci nekonzervativních gyroskopických soustav s pohyblivým vnějším zatížením

Grantová agentura ČR
GA103/09/0094
Pospíšil Stanislav
2009 2011 Problémy stability a únavy ocelových a spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí s nízkými výrobními náklady

Grantová agentura ČR
GA103/09/0091
Zörnerová Marie
2009 2013 Bifurkace a post-kritické stavy nekonzervativních a neholonomních stochastických soustav

Grantová agentura AVČR
IAA200710902
Náprstek Jiří
2009 2012 Aktivní účast v technických výborech organizace RILEM

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
LA09008
Válek Jan
2009 2011 Stone conservation for the refurbishment of buildings

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
7E08083
Drdácký Miloš
2009 2011 Bridge Fatigue Guidance – Meeting Sustainable Design and Assessment

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
7E08098
Urushadze Shota
 
2008 2011 Postkritické chování prostorově symetrických autoparametrických systémů

Grantová agentura AVČR
IAA200710805
Fischer Cyril
2008 2010 Cementační vazby jemnozrnných zemin - laboratorní a numerický model

Grantová agentura AVČR
IAA201110802
Mašín David
2008 2010 Přechod od mikro- a nano-indentačních dat získaných instrumentovaným měřením k mechanickým charakteristikám vazkopružných materiálů

Grantová agentura AVČR
IAA200710801
Minster Jiří
2008 2010 Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících mezní stavy tenkostěnných konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/08/0275
Škaloud Miroslav
2008 2010 Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek

Grantová agentura ČR
GA103/08/1340
Urushadze Shota
2008 2008 Studie provenience stavebních materiálů - prezentace a účast na 33. IGC v Oslu

Finanční mechanismy EEA a Norska, NVF
B/CZ0046/1/0010
Válek Jan
2008 2011 Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce

Grantová agentura ČR
FT-TA5/076
Gajdoš Ľubomír
2008 2010 Pasivní boční tlak zrnitého vícefázového materiálu

Grantová agentura ČR
GA103/08/1617
Koudelka Petr
 
2007 2009 Lubrikace hlezenního kloubu člověka při chůzi

Grantová agentura ČR
GA103/07/0043
Hlaváček Miroslav
2007 2009 Pravděpodobnostní posuzování inženýrské spolehlivosti konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/07/0557
Marek Pavel
2007 2009 Srovnávací studie vlastností historických malt a omítek

Grantová agentura ČR
GA103/07/1467
Válek Jan
2007 2010 Aeroelastická stabilita mostů a jiných inženýských staveb

Grantová agentura ČR
GC103/07/J060
Pospíšil Stanislav
2007 2009 MKP modely struktury trabekulární kosti z mikroCT a jejich aplikace na vybrané problémy biomechaniky

Grantová agentura ČR
GP103/07/P483
Jiroušek Ondřej
2007 2009 Vliv protipožárních nátěrů na korozi historického dřeva

Grantová agentura ČR
GA103/07/1091
Drdácký Miloš, Kloiber Michal, Frankl Jiří
2007 2009 Metoda komponent pro požární návrh styčníků

Grantová agentura ČR
GA103/07/1142
Drdácký Miloš
 
2006 2008 Křivky únavové pevnosti jako účinný nástroj navrhování tenkostěnných mostních konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/06/0064
Zörnerová Marie
2006 2008 Bifurkace a post-kritická odezva stochastických dynamických soustav s nekonzervativními a gyroskopickými interakcemi s vnějším prostředím

Grantová agentura ČR
GA103/06/0099
Náprstek Jiří
2006 2008 Optimalizace vlastností maltových směsí používaných pro restaurování památek

Grantová agentura ČR
GA103/06/1609
Slížková Zuzana
2006 2008 Únavová životnost tenkostěnných mostních konstrukcí a podobných systémů namáhaných opakovaným zatížením

Grantová agentura AVČR
IAA200710603
Zörnerová Marie
2006 2008 Členství a aktivní účast v pracovní skupině technického výboru TC 203-RHM organizace RILEM

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
LA 289
Válek Jan
2006 2008 Biomechanická analýza mikropohybů a uvolnění cementovaných acetabulárních implantátů

Grantová agentura AVČR
IAA200710504
Jírová Jitka
2006 2008 Zpřesnění lomové predikce tenkostěnných válcových skořepin poškozených korozí pod napětím

Grantová agentura AVČR
IAA200710604
Gajdoš Ľubomír
2006 2008 Vývoj hypoplastických konstitučních modelů pro nestandardní materiály

Grantová agentura AVČR
IAA200710605
Mašín David
2006 2007 Mezinárodní workshop: \"In situ evaluation of masonry and wood historic structures - challenges and opportunities\"

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ME 887
Drdácký Miloš
 
2005 2007 Výzkum technologických postupů používaných ve středověkém období při vztyčování dřevěných krovů.

Grantová agentura ČR
103/05/P305
Bláha Jiří
2005 2007 Stochastická aeroelastická stabilita štíhlých konstrukcí zatížených větrem s náhodnými vlastnostmi.

Grantová agentura ČR
103/05/2396
Pospíšil Stanislav
2005 2007 Stanovení provozní zatížitelnosti a životnosti mostních konstrukc

Grantová agentura ČR
103/05/2066
Urushadze Shota
2005 2007 Deformace a porušení lidské lebky při extrémním zatížení

Grantová agentura ČR
103/05/1020
Jírová Jitka
2005 2007 Biomechanická analýza mikropohybů a uvolnění cementovaných acetabulárních implantátů

Grantová agentura AVČR
IAA200710504
Jírová Jitka
2005 2007 Výzkum technologických postupů používaných ve středověkém období při vztyčování dřevěných krovů.

Grantová agentura ČR
103/05/P305
Bláha Jiří
2005 2007 Teorie návrhů v geomechanice.

Grantová agentura ČR
103/05/2130
Koudelka Petr
2005 2007 Teoretická a experimentální analýza systému nosníku s předepjatou strunou

Grantová agentura AVČR
IAA200710505
Fischer Cyril
2005 2007 Faktory ovlivňující chování a mezní stavy materiálově smíšených konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/05/2003
Škaloud Miroslav
2005 2006 Optimální využívání kulturních a přírodních památek pro rozvoj cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj
WA-019-05-Z08
Drdácký Miloš
2005 2011 Studium časově závislé odezvy materiálů, systémů a prostředí na působení přírodního i lidského činitele
výzkumný záměr
Akademie věd České republiky
AV0Z20710524
Drdácký Miloš
 
2004 2004 Únosnost tlačené pásnice za požární situace.

Grantová agentura ČR
GA103/04/2100
Drdácký Miloš
2004 2006 Studium zóny poškození ve vysoce tvárných materiálech v okolí čela trhliny metodou X-Ray Dynamic Defectoscopy

Grantová agentura ČR
106/04/0567
Vavřík Daniel
2004 2008 Problémy stability stochastických dynamických soustav

Grantová agentura AVČR
IAA2071401
Náprstek Jiří
2004 2006 Analytická řešení kontaktu kongruentních těles pokrytých poddajným pláštěm

Grantová agentura ČR
GA103/04/0150
Hlaváček Miroslav
2004 2006 Mikromechanický a makromechanický popis chování geomateriálů

Grantová agentura ČR
GA103/04/0672
Feda Jaroslav
2004 2006 Rozvoj a aplikace pravděpodobnostních metod využívajících simulační techniku pro posuzování spolehlivosti a funkčnosti konstrukcí a stavebních součástí

Grantová agentura ČR
GA103/04/1451
Marek Pavel, Guštar Milan
2004 2006 duplicita

Grantová agentura ČR
GA106/04/0567
 
2004 2006 Vývoj metod navrhování nových dálničních mostů a ověření kriterií užitných vlastností a životností existujících mostů s ohledem na stochastický charakter materiálů, zatížení a odezvy.

Ministerstvo dopravy
1F45D/013/120
Pospíšil Stanislav
2004 2006 Výzkum a vývoj technologie výroby vysokopevných ocelových pásů a vysokopevných svařovaných trubek s vyšší životností a spolehlivostí provozu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FT-TA/091
Gajdoš Ľubomír
 
2003 2005 HISTOCLEAN

Evropská komise
EVK4-CT-2002-30011
Drdácký Miloš
2003 2005 Modelování náhodných procesů s amplitudou a frekvenční nestacionaritou

Grantová agentura ČR
103/03/P080
Fischer Cyril
2003 2005 Přetvárněné mechanismy geomateriálů

Grantová agentura ČR
A 2111301
Feda Jaroslav
2003 2005 Predikace J-R křivek plastických a lomových nestabilit s užitím konstitutivních relací na bázi dutinových modelů

Grantová agentura ČR
101/03/0731
Korouš Jan
2003 2005 Komplexní metodika průzkumu dřevěných historických konstrukcí.

Grantová agentura ČR
103/03/581
 
2003 2005 Rheonomní vlastnosti částicových epoxidových kompozitů.

Grantová agentura ČR
106/03/0582
Minster Jiří
2003 2005 Porušování a mezní stavy tenkostěnných ocelových konstrukcí vystavených účinkům různých režimů zatěžování

Grantová agentura ČR
103/03/0003
Škaloud Miroslav
2003 2005 Citlivostní analýza stabilních problémů tenkostěnných konstrukcí.

Grantová agentura ČR
103/03/0233
Škaloud Miroslav
2003 2005 Spolehlivost teorie náhradních hodnot vlastností v mechanice vícefázových zrnitých materiálů.

Grantová agentura ČR
IAA2071302
Koudelka Petr
2003 2005 Vliv materiálových a geometrických nelinearit na dynamickou odezvu konstrukcí, vystavenou náhodným otřesům.

Grantová agentura ČR
KJB2071303
Urushadze Shota
2003 2005 Komplexní metodika průzkumu dřevěných historických konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/03/0581
Minster Jiří
2003 2005 Sanace a revitalizace oblastí a staveb s negativními relikty energetické činnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FD-K3/037
Herle Ivo
2003 2005 Hodnocení historických dřevěných staveb in situ.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ME 660
Drdácký Miloš
 
2002 2004 Výzkum a posouzení kompability nových omítek s historickými omítkami a zdivem

Grantová agentura ČR
103/02/D161
Válek Jan
2002 2004 Stochastická odezva a stabilita imperfektních konstrukcí s náhodným aditivním a parametrickým buzením

Grantová agentura ČR
103/02/0020
Náprstek Jiří
2002 2004 Vliv korozních poškození na zbytkovou životnost potrubních konstrukčních prvků.

Grantová agentura ČR
IAA2811201
Gajdoš Ľubomír
2002 2004 Mezní stavy a navrhování materiálově nelineárních konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/02/0008
Škaloud Miroslav
2002 2004 Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělěsa

Grantová agentura ČR
GA103/02/0956
Koudelka Petr
2002 2004 Kmitání inženýrských konstrukcí při stochastickém a vysokorychlostním zatížení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ME 503 (KONTAKT, Cz-Jap. Proj.)

Frýba Ladislav,

Náprstek Jiří

 
2001 2003 Mezomechanická analýzakomulativních poškození v heterogenních mareriálech

Grantová agentura AVČR
iAA2071101
Kafka Vratislav
2001 2003 Vliv poruch a imperfekcí na bezpečnost a životnost dopravních staveb a mostů

Grantová agentura ČR
103/01/0243
Frýba Ladislav
2001 2003 Intenzivní kmitání soustav s pohyblivým zatížením a degenerace jejich vlastností

Grantová agentura ČR
A2071103
Frýba Ladislav
2001 2003 Celistvé chování konstrukčních styčníků

Grantová agentura ČR
GA103/01/0708
Drdácký Miloš
2001 2003 Optimalizace únosnosti diafysálních náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů

Grantová agentura ČR
106/01/0535
Drdácký Miloš
2001 2003 Faktory ovliňující proces kumulace poškození v tenkostěnných systémech pod mnohonásobným zatížením a jejich mezní stav

Grantová agentura ČR
A2071102/01
Škaloud Miroslav
2001 2003 Aplikace nové generace pravděpodobnostních metod pro posuzování bezpečnosti,provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí

Grantová agentura ČR
103/01/1410
Marek Pavel
2001 2003 Spolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl.

Grantová agentura ČR
105/01/0783
Marek Pavel
2001 2003 Podmínky vzniku aeroelastické nestability stavebních objektů s ohledem na náhodné zatížení představované turbulentním vzdušným proudem

Grantová agentura ČR
103/01/P083
Pospíšil Stanislav
2001 2003 Minimalizace negativních důsledků v energetické činnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FD-K/047
Herle Ivo
 
2000 2003 Centrum excelence ARCCHIP

Evropská komise
EU-ICA1-CT-2000-70013
 
2000 2003 ONSITEFORMASONRY

Evropská komise
EVK4-CT-2001-00060
 
2000 2001 Studie vlivu plošného oslabení stěny na napjatost cylindrické skořepiny

Grantová agentura AVČR
A 2071004
 
2000 2002 Metody popisu seizmického buzení pro účely hodnocení rizika poškození mechanických systémů

Grantová agentura AVČR
A 2071002
Fischer Ondřej
2000 2002 Experimentální sledování poškozování tvárných nateriálů evolucí dutin,pomocí X záření a rychlých ,polohově citlivých pixelových detektorů

Grantová agentura ČR
106/00/D064
Vavřík Daniel
2000 2002 Modelování struktury geomateriálu v inženýrských aplikacích

Grantová agentura ČR
103/00/1043
Feda Jaroslav
2000 2002 Moiré difrakční inferometrie prostřednictvím lepených mřížek lisovaných do f˘lií

Grantová agentura ČR
103/00/0941
Minster Jiří
2000 2002 Biomechanická analýza lokálních účinků soustavy endoprotéza pánev

Grantová agentura ČR
103/00/0831
Jíra Josef, Jírová Jitka
2000 2002 Biomechanické problémy kostí a kloubů ruky včetně implantátů

Grantová agentura ČR
A 2071003
Jírová Jitka
2000 2002 Vliv intaktní povrchové vrstvy kloubní chrupavky na lubrikační a mechanickou funkci synovinálních kloubů člověka.

Grantová agentura ČR
103/00/0008
Hlaváček Miroslav
2000 2002 Ocenění rizika ztráty únosnosti a provozuschopnosti stavebních konstrukcí

Grantová agentura ČR
GA103/00/0603
Škaloud Miroslav
2000 2002 Problém únavy dýchacích stěn ocelových nosníků

Grantová agentura ČR
GA103/00/897
Škaloud Miroslav
2000 2002 Ocenění rizika ztráty únosnosti a provozuschopnosti stavebních konstrukcí

Grantová agentura ČR
103/00/0603
 
2000 2002 Problémy únavy dýchajících stěn ocelových nosníků

Grantová agentura ČR
103/00/0897
 
2000 2002 Metody popisu seizmického buzení pro účely hodnocení rizika poškození mechanických systémů.

Grantová agentura AVČR
IAA2071002
Fischer Ondřej
2000 2002 Modely účinků větru na stavební konstrukce a jejich aplikace

Grantová agentura ČR
103/00/0706
 
2000 2001 Kvantifikace vlivu stísnění na lomovou houževnatost feritické oceli při štěpném lomu

Grantová agentura ČR
106/00/1347
 
2000 2001 Experimentální a numerická identifikace poškození ve tvárných materiálech

Marie Curie Fellowship
HPMF-CT-2000-01066
 
2000 2002 Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek

Ministerstvo kultury ČR
PK00P04OPP0150
 
2000 2003 Vápenné malty pro restaurování historických staveb

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
KONTAKT formou dotace
 
2000 2003 Problémy stochastické stability vibrací vybuzených větrem a únavy stavebních konstrukcí

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
COST Action C14
Náprstek Jiří
2000 2003 Zlepšení styčníků dřevěných konstrukcí opakovaně nebo dynamicky namáhaných

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
KONTAKT formou dotace
 
2000 2003 Monitorování vlivu vnitřního a vnějšího prostředí na historické staveb

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
KONTAKT formou dotace
 
 
1999 2001 Hypoplastické modelování chování zemin a jeho srovnání s pružně-plastickým přístupem

Grantová agentura AVČR
B2071901
 
1999 2001 Strukturní jevy v konstitučních vztazích zemin

Grantová agentura ČR
103/99/P005
 
1999 2001 Termodynamická identifikace nestabilit při statickém zatěžování těles s defekty

Grantová agentura ČR
106/99/1467
 
1999 2001 Stochastické chování konstrukcí s náhodnými imperfekcemi tvaru a materiálu v interakci s okolním prostředím

Grantová agentura ČR
103/99/0122
 
1999 2003 Monitorování vlivů prostředí na kulturní památky a diagnostika jejich poruch

Ministerstvo kultury ČR
PK99P04OPP006
 
1999 2000 Numerická analýza chování plošných základů

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
OC C7.50
 
1998 2000 Kolapsibilní chování zemin

Grantová agentura AVČR
A 2071803
 
1998 2000 Rozvoj mezomechanické koncepce modelování složitých termomechanických procesů v materiálech s tvarovou pamětí

Grantová agentura AVČR
A 2071801
 
1998 1999 Modelování dvoucestného jevu pro binární slitiny s tvarovou pamětí

Grantová agentura ČR
103/98/P104
 
1998 2000 Výzkum nových metod testování soustav pro dynamická měření

Grantová agentura ČR
101/98/1508
 
1998 1999 Spolehlivost plynovodních potrubí

Grantová agentura ČR
103/98/0823
 
1998 2000 Kvalitativní zdokonalení aplikace metody mezních stavů při posudku spolehlivosti konstrukcí v souladu s rostoucím potenciálem informační a výpočetní techniky

Grantová agentura ČR
103/98/0215
 
1998 2000 Spolehlivost teorie 1. skupiny mezních stavů u základních nelineárních úloh vícefázových zrnitých těles

Grantová agentura ČR
103/98/0632
 
1998 2001 Inovace ve výuce koncepcí spolehlivosti s využitím simulační techniky

Leonardo da Vinci
CZ/98/1/82502/PI/I.1.1a/FPI
 
1998 2000 Stochastic Mechanics of Civil Engineering Structures with Random Imperfections

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
ME154
 
1997 2000 Únava betonových železničních mostů

European Rail Research Institute (ERRI), Utrecht
ERRI D 216
 
1997 1999 Kumulace poškození a mezní stav únavy tenkostěnných systémů

Grantová agentura AVČR
A 2071701
 
1997 1999 Strukturní mechanika zemin a její použití

Grantová agentura ČR
103/97/1053
 
1997 1999 Experimentální analýza vzniku porušení špičkových polymerních kompozitů za zobecněné rovinné deformace

Grantová agentura ČR
101/97/0730
 
1997 1999 Pružno-plastické deformační procesy válcových skořepin s imperfekcemi

Grantová agentura ČR
103/97/0729
 
1997 1999 Spolehlivost a životnost konstrukcí dopravních staveb

Grantová agentura ČR
103/97/0139
 
1997 2001 Historické konstrukce a materiály při opakovaném namáhání

Grantová agentura ČR
103/97/051
 
1997 1999 Účinky smyku a jejich vliv na přetvoření a napjatost tenkostěnných deskových konstrukcí

Grantová agentura ČR
103/97/0074
 
1997 1999 Mechanismus porušení a mezní stav únavy tenkostěnných ocelových nosníků

Grantová agentura ČR
103/97/0002
 
1997 1999 Dvousložkové dynamické boční tlaky zrnitých materiálů s nelineárními parametry

Grantová agentura ČR
103/97/0702
 
1997 1999 Lokalizace nepružné deformace a poškození

Grantová agentura ČR
103/97/1255
 
1997 2002 Interakce modelového základu a písčitého podloží

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
COST C710
 
1996 1997 Conditions for the dynamic behaviour of bridges at speeds over 220 km/h

European Rail Research Institute (ERRI), Utrecht
ERRI D 214
Frýba, Ladislav
1996 1998 Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů

Grantová agentura AVČR
A 2071602
 
1996 1998 Bezkontaktní celoplošné měření dynamických průhybů deskových skořepinových prvků

Grantová agentura ČR
103/96/0633
 
1996 1998 Mechanika tenkostěnných soustav se stochastickými imperfekcemi parametrů

Grantová agentura ČR
103/96/0017
 
1996 1997 Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza

Grantová agentura ČR
103/96/0268
 
1996 1998 Víceúrovňový model trojrozměrného chování lešení

Grantová agentura ČR
103/96/0264
 
1996 1998 Vývoj nosných soustav tvořených mostovkou z předpjatého pásu ztuženou vnějšími kabely nebo oblouky

Grantová agentura ČR
103/96/1635
 
1996 2002 Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovými a materiálovými imperfekcemi

Grantová agentura ČR
103/96/KO34
 
1996 1998 Systém dokumentace, metodika ekonomického i mimoekonomického hodnocení a zásady plánu ochrany historických měst s demonstračním plánem ochrany města Telče

Ministerstvo kultury ČR
846/8
 
1996 2000 Soil-structure interaction in urban civil engineering

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
COST Action C7
 
1995 1997 Axiomatický systém mechaniky zemin

Grantová agentura AVČR
A 2071501
 
1995 1997 Mechanická funkce zdravých a nemocných synoviálních kloubů člověka

Grantová agentura AVČR
A 2071502
 
1995 1997 Lomová mechanika systémů s rozvinutou disipací energie

Grantová agentura AVČR
A 2071503
 
1995 1997 Termodynamická lomová mechanika

Grantová agentura ČR
106/95/1433
 
1995 1997 Optimalitzace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole

Grantová agentura ČR
103/95/1266
 
1995 1997 Procesy porušování tenkostěnných tlakových nádob a potrubí pracujících za normálních a snížených teplot

Grantová agentura ČR
103/95/1320
 
1994 1996 Náhodné kmitání imperfektních soustav při pohybujícím se zatížení

Grantová agentura AVČR
A 271406
 
1994 1996 Mezní stavy tenkostěnných systémů vystavených účinkům opakovaného zatížení

Grantová agentura AVČR
A 271403
 
1994 1996 Vliv poškození na dynamické chování soustav

Grantová agentura AVČR
A 271407
 
1994 1996 Rozvoj mezomechanických modelů vlivu materiálových struktur na přetváření a porušování

Grantová agentura AVČR
A 271404
 
1994 1996 Vliv povrchové vrstvy a nelokálního efektu na pevnost těles

Grantová agentura AVČR
103/94/1708
 
1994 1996 Deformace a pevnost nenasycených zemin

Grantová agentura ČR
103/94/0087
 
1994 1996 Identifikace zdrojů akustické emise v kompozitech

Grantová agentura ČR
106/94/1232
 
1994 1996 Aplikace moire-interferometrie s vysokou hustotou mřížky k analýze lokálních deformací polymerních kompozitů

Grantová agentura ČR
101/94/0281
 
1994 1996 Výpočtové modely pro určování spolehlivosti dopravních cest

Grantová agentura ČR
103/94/1391
 
1994 1996 Výzkum bezpečnosti jízdy kolejových vozidel

Grantová agentura ČR
101/94/1389
 
1994 1996 Numerická analýza interakčních procesů v lidském skeletu

Grantová agentura ČR
103/94/0419
 
1994 1996 Vliv lokálních účinků na napjatost a porušování válcových skořepin

Grantová agentura ČR
103/94/0418
 
1994 1996 Omezení vlivu technické seismicity na stavební konstrukce a na životní prostředí

Grantová agentura ČR
103/94/0420
 
1994 1996 Mezní stavy ocelových desek a stěn vystavených účinkům různých režimů namáhání

Grantová agentura ČR
103/94/0086
 
1994 1996 Místní účinky u stavebních tenkostěnných deskových soustav

Grantová agentura ČR
103/94/0054
 
1993 1995 Vliv náhodných počátečních imperfekcí na mezní stavy stavebních tenkostěnných systémů

Grantová agentura ČR
103/93/0087
 
1993 1995 Pravděpodobnostní model tuhosti a únosnosti ocelového polotuhého skeletu, základů a podloží

Grantová agentura ČR
103/93/2007
 
1993 1995 Mechanika perforovaných stěn

Grantová agentura ČR
103/93/0362
 
1993 1995 Prostorová ocelová zastřešení

Grantová agentura ČR
103/93/2027
 
1993 1995 Vybudování tunelového zařízení k modelovým zkouškám dynamických účinků větru na budovy a stavební konstrukce

Grantová agentura ČR
103/93/0765
 
1992 1994 Modelování mezních stavů plochých skořepin

Grantová agentura AVČR
A 27154
 
1992 1994 Lubrikace synoviálních kloubů člověka při použití dvoufázových modelů směsí pro synoviální kapalinu a chrupavku

Grantová agentura AVČR
A 27151
 
1991 1995 The fatigue strength of the orthotropic plating of railway bridges fitted with flat stiffeners

European Rail Research Institute (ERRI), Utrecht
ERRI D 191
 
1991 1993 Konstituční vztahy zemin na základě teorie plasticity

Grantová agentura AVČR
27114
 
1991 1993 "Dýchání" tenkostěnných systémů

Grantová agentura AVČR
A 27108
 
1991 1993 Lomové chování materiálových rozhraní

Grantová agentura AVČR
A 27104
 
1991 1993 Smykové porušování polymerních kompozitů s diskontinuitou

Grantová agentura AVČR
A 27107
 
1991 1993 Biomechanické problémy nosného aparátu člověka

Grantová agentura AVČR
27112
 
1991 1993 Dynamická analýza soustav zatížených břemeny o vysoké rychlosti pohybu

Grantová agentura AVČR
A 27102
 
1991 1993 Nestacionární dynamika soustav s hustým spektrem vlastních frekvencí

Grantová agentura AVČR
A 27111
 
1991 1993 Jev tvarové paměti - matematický model a aplikace v biomechanice

Grantová agentura AVČR
27113
Kafka Vratislav
1991 1993 Konstrukční a technologické inovace osteosyntetických implantátů

Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR