AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Spolupráce s průmyslem

Laboratoře Centra excelence Telč (CET) i Centrální laboratoř experimentální mechaniky (CLEM) s přidruženými laboratořemi mají bohaté zkušenosti s řešením praktických úloh pro potřeby průmyslu. V minulosti řešily např. tyto zakázky:

 • řešení kmitání nelineárních soustav a vývoj výpočetních metod pro EXCON
 • testování nového materiálu pro ochranu památek pro NANO PLM+
 • rentgenová analýza obrazů s WIDEPIX a výzkum aerodynamické stability pásů dopravníků s TU Wien
 • zkoušky nových produktů firmy Automotive lighting v klimatickém tunelu
 • zkoušky a diagnostická měření pro studium chování historických i současných konstrukcí (např. dynamická zkouška nového Trojského mostu, aerodynamické posouzení zatížení elektrárny v Leedsu UK, diagnostika mariánského sloupu v Letohradu, diagnostika dřevěných konstrukcí Valašského muzea v Rožnově p. Radhoštěm, diagnostika historických objektů v Praze, Telči, Hradci Králové, studium dynamických charakteristik konstrukcí, dlouhodobá měření statických a dynamických výchylek na vysílacích stožárech)
 • analýza napjatosti nosných táhel střechy (např. Sazka aréna, Metro Střížkov …)

Pracoviště ÚTAM v Praze disponuje unikátními přístroji a měřicí technikou, mezi které patří vibrační stůl, elektrodynamický mobilní budič, různé typy relativních a absolutních snímačů, bezkontaktní laserový snímač pro měření vibrací a moderní zařízení pro sběr a anýzu dat. Dále je experimentální laboratoř vybavena zatěžovacími stroji jak na statické zkoušky, tak i na dlouhodobé dynamické zatížení.

Centrum excelence Telč potom nabízí jedinečnou infrastrukturu pro získávání základních badatelských poznatků i pro vývoj a ověření pokročilých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti materiálů, konstrukcí a jejích částí, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání kulturního dědictví i stávajícího stavebního fondu. Měření mohou probíhat jak v laboratoři tak in-situ.

Ke stažení: Leták pro průmysl CZ - 6 stranfileformat-pdf.gif, Leták pro průmysl CZ - A4fileformat-pdf.gif, Leták pro průmysl AJ - A4fileformat-pdf.gif.

 

Nejdůležitější prvky infrastruktury

Klimatický a větrntunel-schemaCZ.pngý tunel „Vincenc Strouhal“ (CET)

 • zbudován jako uzavřený okruh s řízenou rychlostí větru a možností simulace řady povětrnostních parametrů – cyklické změny teploty v rozsahu ±5°C, srážek různé intenzity (deště a sněhu), sálavého tepelného záření
 • tunel je vybaven dvěma měřicími komorami:
  • v aerodynamické komoře jsou studovány statické i dynamické účinky větru na modelech konstrukcí, budov nebo krajiny ve zmenšeném měřítku či na konstrukčních prvcích ve skutečné velikosti
  • v klimatické komoře jsou prováděny experimenty simulující kombinaci účinků větru s povětrnostními vlivy

Využití

 • měření a simulace tlaků větru na objektech složitých tvarů a jejich souborů (výškové budovy, památkové objekty, sochy, fasádní a střešní pláště apod.
 • měření aerodynamické nestability mostů, stožárů a věží
 • simulace stratifikovaného proudění vzduchu
 • studium pobytové pohody ve veřejných prostorách, na sportovních stadionech atd.
 • simulace pronikání vody při podmínkách větrem hnaného deště a měření účinnosti hydrofobních povrchových ochran
 • studium tvorby námrazy na mostních lanech a jejich vliv na aerodynamiku mostu
 • zkoušení degradace materiálů při různých klimatických zatížením v KVT Vincenc Strouhal a v klimatických komorách (směsné plyny, sluneční záření, solná mlha)

Rentgenový tomograf TORATOM (CET)rtg_popis_2k.png

 • chráněno evropským patentem 14002662.6
 • dvě nastavitelné kolmé osy a dva páry rentgenek – detektorů
 • zařízení umožňuje provádění tomografií s rozlišením až 1 μm
 • součástí výbavy je velkoplošný detektor umožňující registrovat jednotlivé fotony s rozlišením 2560 x 2560 pixelů

Využití

 • mikro- a nano-tomografie s vysokým rozlišením, konkrétně:
 • nedestruktivní 3D vizualizace použitelné k určení vlastností materiálů, komponentů a systémů
 • mikro-tomografie složitých struktur pod zatížením (kosti, kompozity)
 • vizualizace skrytých vlastností objektů a organismů
 • studium struktury materiálů na mikroskopické úrovni
 • defektoskopie
 • určení poréznosti materiálů, orientace vláken
 • tomografie v čase použitelná pro určení materiálových vlastností a problémů lomové mechaniky
 • velkoplošné skenování

Přehled dalších částí infrastruktury Centra excelence Telč je k nalezení v sekci CET/Spoluprace/Pro-Firmy a na stránkách jednotlivých laboratoří CET.

Vibrační stůl (CLEM)

rozměry 1.25 x 1.55 m
vybaven válcem MTS 25kN
frekvenční rozsah stolu je 0 až 40 Hz s maximálním zdvihem 150 mm (mezi špičkami)

Využití

 • možnost simulovat pohybu jak sinusového typu, tak i libovolných náhodných signálů
 • vhodné pro testy na modelech, ale lze také vyzkoušet menší díly konstrukcí

Elektrodynamický budič kmitů TIRA vib, typ TV5550/LS (CLEM)

 • měnitelná frekvence a amplituda
 • hmotnost 750 kg s pohyblivou hmotou cca 100 kg
 • frekvenční rozsah je 0 až 3 kHz, max. výchylka pohyblivé hmoty je v rozsahu ± 50,8 mm

Využití

 • slouží k rozkmitání konstrukcí a dále ke stanovení dynamické charakteristiky
 • k vyloučení pracného ukládání, popř. připevňování budiče na konstrukci, může být použito zařízení navržené v ÚTAM
 • budič je transportován na místo měření na jednoosém vlečném vozíku

Laserový vibrometr typu PDV 100 (CLEM)

 • pracuje na Dopplerově principu - přistroj, registruje rozdíl mezi vysílaným stacionárním zdrojem světla a odraženým světlem od pohyblivého objektu
 • vyznačuje se velmi malými rozměry a malou spotřebou energie, což umožňuje delší dobu použití bez elektrické sítě v terénu
 • frekvenční rozsah měření od 0.05 do 22 kHz, s měřicí přesností 1 μm na vzdálenosti do 30 m

Využití

 • pro bezkontaktní měření vibrací,kde je obtížné umístit jiný druh snímačů
 • použití při měření velmi malých a lehkých konstrukcí, na složitě dostupných místech, kde je složité umístit dotykové snímače, apod.

Přehled další podpůrné infarstruktury CLEM je na stránkách Centrální laboratoře experimentální mechaniky.