AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vzdělávání

ÚTAM dlouhodobě intenzivně spolupracuje s vysokými školami. Vědečtí pracovníci ústavu přednášejí v bakalářských a magisterských programech na Fakultě stavební, Fakultě dopravní a Fakultě architektury ČVUT v Praze, dále na Fakultě stavební VŠB - TU v Ostravě, na Fakultě umění a architektury TU v Liberci, na Fakultě stavební VUT v Brně, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a na Mendelově univerzitě rovněž v Brně.
Počet doktorandů školených na ÚTAM byl 20, z toho 2 doktorandi byli ze zahraničí, laboratoře CET využívalo dalších 5 zahraničních doktorandů. Společně s VŠ se v ÚTAM v roce 2014 řešila řada projektů nebo grantů. Velmi významná je i pedagogická spolupráce se zahraničními universitami. Ústav je asociovaným partnerem v konsorciu, zajišťujícím výuku mezinárodního magisterského programu SAHC (Structural Analysis of Historic Constructions) spolu s ČVUT v Praze, Universitou Minho v Guimaraesi (Portugalsko), Universitou v Padově (Itálie) a Katalánskou polytechnickou universitou UPC Barcelona (Španělsko), kde  zabezpečuje tři ze šesti hlavních předmětů - historii stavitelství, inspekci a diagnostiku a péči o historické materiály. Dále se jeho pracovníci podílí na postgraduální výuce Evropského universitního centra pro kulturní dědictví v Ravello. V roce 2014 byla významná i účast na výuce letních škol budapešťské Corvinus University v maďarském Köszegu a zejména Dunajské university v Krems.